بـرگ نخســـت درباره ميلاد مبتکر شرقنمايشگاه هاخدمات نمايشگاهيگالري تصاويرتماس با ما  

سوابق برگزاری نمایشگاه

1 پنجمين نمايشگاه بين المللي پزشكي ايران - تبريز   (Tabriz Med) – 1382
2 اولين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري ايران – تبريز    (P&L) – 1382
3 پنجمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، يراق آلات، تجهيزات مبلمان و دكوراسيون داخلي ايران- تهران    (Medex 2005) – 1383
4 اولين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي ، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران- تبريز      Ifex Tabriz)) – 1383
5 دومين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري ايران- تبريز      (P&L) -1383
6 هفتمين نمايشگاه بين المللي حرارتي،  برودتي و سيستمهاي تهويه ايران – تبريز     (H & C) -1383
7 ششمين نمايشگاه بين المللي پزشكي ايران - تبريز   (Tabriz Med) – 1383
8 اولين نمايشگاه بين المللي برق، مخابرات و الكترونيك ايران – تبريز -1383
9 اولين نمايشگاه بين المللي دوچرخه، موتورسيكلت، تجهيزات و صنايع وابسته – تبريز – 1383
10 سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم ورزشي ايران – تبريز – 1383
11 پنجمين نمايشگاه بين المللي عمران و مصالح ساختماني – ظهران عربستان -1383
12 هفتمين نمايشگاه بين المللي پزشكي ايران - تبريز   (Tabriz Med) – 1384
13 هشتمين نمايشگاه بين المللي حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ايران- تبريز      (H & C) -1384
14 دومين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران- تبريز    ((Ifex Tabriz – 1384
15 سومين نمايشگاه بين المللي لوازم، تجهيزات و فن آوريهاي ورزشي ايران- تبريز – 1384
16 اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، تأسيسات، مصالح ساختماني ايران– مازندران – 1384
17 دومين نمايشگاه بين المللي دوچرخه، موتورسيكلت و تجهيزات و صنايع وابسته – تبريز – 1384
18 سومين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري ايران- تبريز      (P & L) – 1384
19 سومين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – تبريز – 1385
20 دومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم آشپزخانه ايران – تبريز – 1385
21 نهمين نمايشگاه بين المللي چيني، سراميك، شيشه و لوستر ايران – تبريز – 1385
22 اولين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – گرگان – 1385
23 هشتمين نمايشگاه بين المللي پزشكي ايران – تبريز – 1385
24 اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – زاهدان – 1385
25 اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – اراك – 1385
26 دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – قائمشهر – 1385
27 اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، لوازم و مصالح ساختماني ، پروژه هاي عمراني ، نيروگاهي و انرژي افغانستان – كابل – 1385
28 اولين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي ، داروئي ، آرايشي ، بهداشتي (صحت) افغانستان – كابل – 1385
29 اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، ادوات كشاورزي – باغباني، دامپروري و مواد غذايي (زراعت) افغانستان – كابل – 1385
30 اولين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي، مبلمان منزل، صوتي و تصويري افغانستان – كابل – 1385
31 اولين نمايشگاه كامپيوتر ، الكترونيك و ماشينهاي اداري افغانستان – كابل – 1385
32 دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – زاهدان – 1386
33 سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم آشپزخانه ايران – تبريز – 1386
34 چهارمين نمايشگاه بين‌المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – تبريز – 1386
35 اولين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – قم – 1386
36 اولين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – شهر كرد – 1386
37 اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان، دکوراسیون، طراحی و معماری داخلی ایران – قزوین – 1386
38 نهمين نمايشگاه بين المللي پزشكي ايران – تبريز – 1386
39 نهمين نمايشگاه بين‌ المللي ماشين آلات، تجهيزات و صنايع لاستيك و پلاستيك– تبريز – 1386
40 چهارمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين و پوششهاي صنعتي ايران – تبريز – 1386
41 اولين نمايشگاه تخصصی صنعت خودرو، موتورسيكلت، حمل و نقل، نيرو محركه و تجهيزات وابسته ايران – قائمشهر – 1386
42 چهارمين نمايشگاه تخصصی مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – همدان – 1386
43 اولین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع وابسته ایران – قزوین – 1386
44 پنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون ایران – بندر عباس – 1386
45 سومين نمايشگاه تخصصی ماشين آلات، تأسيسات و مصالح ساختماني ايران – زاهدان – 1386
46 اولين نمايشگاه تخصصی ماشين آلات، تأسيسات و مصالح ساختماني ايران – قم – 1386
47 پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، شیلات و آبزیان ایران – بندر عباس – 1386
48 پنجمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی و صنایع وابسته ایران – بندر عباس – 1386
49 چهارمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، ماشینهای اداری و اینترنت ایران – بندر عباس – 1386
50 هفتمين نمايشگاه تخصصی كالاهاي خانگي و بازرگاني ايران – همدان – 1386
51 دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – اراك – 1386
52 اولين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي ايران – قم – 1386
53 سومین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل، ترانزیت و گمرک ایران – بندر عباس – 1386
54 سومین نمایشگاه تخصصی خودرو، نیرو محرکه و قطعات یدکی ایران – بندر عباس – 1386
55 اولين نمايشگاه تخصصي دام و طيور ايران – قم – 1386
56 چهارمین نمایشگاه تخصصی صادراتی کاشی و سرامیک و شیر آلات بهداشتی ایران – بندر عباس – 1386
57 اولین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، لاستیک و پلاستیک و پوششهای صنعتی ایران– قزوین – 1386
58 پنجمين نمايشگاه تخصصی صنعت خودرو، موتورسيكلت، حمل و نقل، نيرو محركه و تجهيزات وابسته ايران – اراك – 1386
59 سومين نمايشگاه تخصصی مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – رشت – 1386
60 اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات ايران – زنجان – 1386
61 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران – بندر عباس – 1386
62 سومین نمایشگاه تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی ایران – بندر عباس – 1386
63 اولین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ایران – قزوین – 1386
64 سومین نمایشگاه بین‌المللی کامپوزیت ایران – تهران – 1386
65 چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری ایران – بندر عباس – 1386
66 سومین نمایشگاه مبلمان – زاهدان - 1387
67 سومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور-  قم – 1387
68 پنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان- قائم شهر – 1387
69 سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان- قم – 1387
70 هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته- تهران – 1387
71 اولین نمایشگاه لاستیک و پلاستیک، رنگ و رزین و صنعت چاپ و بسته بندی- اراک – 1387
72 سومین نمایشگاه آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده و اولین نمایشگاه نان شیرینی ، بیسکویت و شکلات و ماشین آلات- قائم شهر – 1387
73 سومین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی –اراک – 1387
74 دومین نمایشگاه دام و طیور وصنایع وابسته –قزوین – 1387
75 چهارمین نمایشگاه صنعتی و بازرگانی-مازندران – 1387
76 دومین نمايشگاه تخصصی ماشين آلات، تأسيسات و مصالح ساختماني-  قم – 1387
77 دومین نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و دكوراسيون داخلي- قم – 1387
78 دومین نمایشگاه لوازم خانگی- قزوین – 1387
79 دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته –قزوین – 1387
80 اولین نمایشگاه مبلمان ماشین آلات ،یراق آلات ، مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی -قائم شهر – 1387
81 ششمین نمايشگاه تخصصی مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آلات، يراق آلات و تجهيزات – همدان - 1388
82 پنجمین نمايشگاه تخصصي تجهیزات پزشکی ،دارویی،بهداشتی – همدان – 1388
83 اولین نمایشگاه و همایش علمی فرآورده های لبنی و موادپروتئینی – تهران – 1388
84 هشتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته – تهران – 1388
85 چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری،دامپروری،آبزیان ، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته – قم – 1388
86 چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی – قم – 1388
87 هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات ، تأسیسات و مصالح ساختمانی- اراک – 1388
88 چهارمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی و اداری، کفپوش، ماشین آلات، یراق آلات و تجهیزات وابسته – اراک – 1388
89 سومین نمایشگاه دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته- قزوین – 1388
90 سومین نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و دكوراسيون داخلي- قم – 1388
91 سومین نمايشگاه تخصصی ماشين آلات، تأسيسات و مصالح ساختماني- قم – 1388
92 سومین نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری- قزوین – 1388
93 ششمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی -قائم شهر – 1388
94 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- زاهدان – 1388
95 سومین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی – قزوین – 1388
96 اولین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی- قم - 1388
97 اولین نمایشگاه صنعتی، تخصصی لوازم و تجهیزات عایق های رطوبتی، حرارتی، صوتی، خوردگی، نوری و صنایع وابسته –تهران - 1389
98 پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی و اداری، کفپوش ، ماشین آلات، یراق آلات، فرش و تجهیزات وابسته- اراک – 1389
99 چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی- قم – 1389
100 نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته- تهران – 1389
101 نهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات، کاشی، سرامیک  و مصالح ساختمانی – اراک – 1389
102 نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته- اراک – 1389
103 چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی- قم – 1389
104 چهارمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته- قزوین – 1389
105 چهارمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی- قم – 1389
106 چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری- قزوین – 1389
107 چهارمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی- قزوین – 1389
108 دومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی- اراک – 1389
109 هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی- قائم شهر – 1389
110 نمایشگاه مبلمان ، دکوراسیون داخلی -   همدان – 1389
111 اولین نمایشگاه تخصصی شوینده ها، پاک کننده ها،محصولات آرایشی، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات مربوطه – قم – 1389
112 چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو و نیرو محرکه – اراک - 1390
113 سومین نمایشگاه مبلمان، لوستر و دکوراسیون داخلی – مهاباد – 1390
114 دومین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات عایق های رطوبتی، حرارتی،نوری، صوتی، خوردگی و صنایع وابسته – تهران – 1390
115 دومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی- گیلان – 1390
116 پنجمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته – گیلان – 1390
117 ششمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی – اراک – 1390
118 دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان – اراک – 1390
119 پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی دکوراسیون داخلی و صنایع چوب – ایلام – 1390
120 پنجمین نمایشگاه مبلمان لوستر و چراغهای تزئینی – بوشهر – 1390
121 دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی  و صنایع وابسته – تهران – 1390
122 دومین نمایشگاه مبلمان – چابهار – 1390
123 نمایشگاه تخصصی مبلمان – بوکان – 1390
124 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تاسیسات، سرمایشی و گرمایشی – بوشهر - 1390
125 دومین نمایشگاه خانه مدرن – زاهدان – 1390
126 پنجمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات، آبزیان همزمان با ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی  و صنایع وابسته – اراک – 1390
127 سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان و خانه مدرن – اراک – 1390
128 نمایشگاه مبلمان خانه مدرن – کرمانشاه – 1390
129 سومین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، رنگ، رزین و پوششهای صنعتی – بوشهر – 1390
130 پنجمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی – قزوین – 1390
131 دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، تجهیزات مبلمان و دکوراسیون داخلی  (Medex 2012) – تهران – 1390
132 دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و ادوات کشاورزی – بوشهر – 1390
133 دومین نمایشگاه خانه مدرن – قزوین – 1390
134 نمایشگاه تخصصی صنعت تاسیسات، سرمایشی و گرمایشی ساختمان – قم – 1391
135 نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی،گرمایشی، تهویه - کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی – مسکن  و انبوه سازی ساختمان – قزوین – 1391
136 مایشگاه مبلمان اداری، خانگی و دکوراسیون داخلی منزل – زابل – 1391
137 یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته – تهران – 1391
138 هفتمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته – قم – 1391
139 سومین نمایشگاه خانه مدرن – زاهدان – 1391
140 سومین نمایشگاه بین المللی عایق ها و صنایع وابسته – تهران – 1391
141 سومین نمایشگاه مبلمان – چابهار - 1391
142 یازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان – تهران – 1391
143 ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی – قزوین - 1391
144 سومین نمایشگاه بین المللی خانه و مبلمان مدرن، تکنولوژی نوین ساختمان وسومین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و صنایع وابسته – زنجان - 1391
145 چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، چراغهای تزئینی و دکوراسیون داخلی- مهاباد – 1392
146 هفتمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات، آبزیان همزمان با ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته – اراک – 1392
147 پنجمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، شیلات، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته– زنجان – 1392
148 هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و هفتمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و صنایع وابسته – زنجان – 1392
149 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته – تهران – 1392
150 دوازدهمین نمایشگاه مبلمان– اراک – 1392
151 یازدهمین نمایشگاه مبلمان – زاهدان – 1392
152 هفتمین نمایشگاه بین المللی خانه و مبلمان مدرن– زنجان – 1392
153 نمایشگاه دام، طیور ،شیلات،آبزیان و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته-سمنان-1393
154 هشتمین نمایشگاه بین المللی میلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان-1393
155 نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی و دکوراسیون داخلی-زاهدان-1393
156 ششمین نمایشگاه دام و طیور-زنجان-1393
 157  سومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری تهران-INOTEX 2014-1393

158 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور فرآورده های لبنی و صنایع وابسته-تهران-1393
159 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات ،ماشین آلات و مبلمان و صنایع وابسته –تهران-1393 
 160  یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی-گیلان-1393
 
 161  دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان-زاهدان-1393
 
 162  هشتمین نمایشگاه دام، طیور، ادوات کشاورزی و صنایع وابسته-زنجان-1394
 
 163  اولین نمایشگاه یراق آلات، ماشین آلات و تجهیزات مبلمان-زنجان-1394
 
 164 نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان-1394
 
 165  نهمین نمایشگاه جانبی بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی-تهران-1394
 
 166 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته-تهران-1394
 
 167 دومین کنفرانس حلقه های کنترل کیفیت و نمایشگاه جانبی استاندارد، کیفیت و نوآوری-تهران-1394
 
 168 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان-زاهدان-1394
 
 169  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان ، تجهیزات و صنایع وابسته-تهران-1394
 
 170  ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن-زنجان-1394
 
 171  نمایشگاه تخصصی مبلمان-آذربایجان غربی-1395
 
 172  دهمین نمایشگاه جانبی بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی-تهران-1395
 
 173  پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته-تهران-1395
 
 174  اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته-تهران-1395
 
 175  پانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته-تهران-1395
 
 176  چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان-زاهدان-1395
 
 177  بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی-تهران-1396
 
178 شانزدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته - تهران - 1396
 
179 پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان - زاهدان - 1396
 
180 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان، چوب، تجهیزات و صنایع وابسته - تهران  1396
 
181 یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه - تهران - 1397
 
182 هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته IRAN PLEX 2018 - تهران - 1397
 
183  هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته  - تهران - 1397   
184 شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان  - زاهدان - 1397
 
185 هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته IRAN PLEX 2019  - تهران - 1398  
186 هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته - تهران - 1398   


:: نمايشگاه ها:: اخبار و رويدادها:: خدمات غرفه سازي:: تهيه لوازم و تجهيزات نمايشگاهي:: حمل و نقل و ترخيص کالا:: اطلاعات مفيد نمايشگاهي:: شکایات و پيشنهادات :: پرسش و پاسخ
 

بـا حمایـت و همکـاری

پیوندهای مرتبط

:: وزارت صنعت، معدن و تجارت :: سازمان توسعه تجارت ایران :: شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران