حمل و نقل و ترخیص کالا

جهت استفاده از خدمات حمل و نقل و امور گمرکی می توانید از طریق اطلاعات زیر با متخصصین این خدمات در ارتباط باشید :

حمل و نقل بين المللی تهران رخش

بخش نمايشگاهها و رويدادهای بين المللی : تهران، خيابان توانير، خيابان هومن، پلاك 7
تلفن : 88878360
فاکس : 88878366
پست الکترونیک: info@trcl.ir                 exhibition@trcl.ir
شخص رابط : خانم پیکان
ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه 9 صبح لغايت 5 بعد از ظهر
پنجشنبه ها 9 صبح لغايت 1 بعداز ظهر
ساعات كار گمرك : شنبه تا چهارشنبه 8/5 صبح لغايت 2 بعد از ظهر
پنجشنبه ها 8/5 صبح لغايت 12 بعداز ظهر
دفتر نمايشگاهی : شنبه تا چهارشنبه 8/5 صبح لغايت 2 بعد از ظهر
پنجشنبه ها 8/5 صبح لغايت 1 بعداز ظهر